Lắp đặt internet viettel , mạng mạnh , ổn định, uy tín tại : http://vienthongviettel.com.vn/internet-viettel.html