Lớp hiển thị mạng lan tỏa là gì?

Hầu hết các công cụ phần cứng mạng và khả năng hiển thị mạng đều có những hạn chế. Ngay cả các thiết bị chuyển mạch mạng hiện đại cũng chỉ được trang bị một hoặc hai cổng SPAN và bạn có thể cần kết nối nhiều hơn hai thiết bị với chúng hoặc có các bộ phận khác nhau tham gia vào lưu lượng truy cập. Nâng cấp mạng vật lý của bạn và bạn có thể thấy các công cụ giám sát hiện tại của mình thiếu sức mạnh xử lý hoặc khả năng kết nối để có thông lượng và băng thông cao hơn.

Lớp khả năng hiển thị mạng lan tỏa cho phép bạn chuyển tiếp đến từng công cụ lưu lượng truy cập mà nó cần. Tổng hợp các liên kết sử dụng thấp từ khắp mạng của bạn đến các trung tâm xử lý trung tâm. Hơn nữa, một số triển khai lớp khả năng hiển thị mạng tận dụng lợi thế của hệ thống quản lý bộ điều khiển khả năng hiển thị trung tâm. Trong các hệ thống như vậy, các thiết bị khả năng hiển thị độc lập được quản lý như một kết cấu chuyển đổi ảo duy nhất trên tất cả các lớp khả năng hiển thị của bạn. Điều này mang lại sự nhanh nhẹn và hiệu quả hơn nữa trong việc triển khai các dịch vụ mạng của bạn như giám sát và quản lý hiệu suất.

Để tìm hiểu chi tiết và hiểu hơn bạn nên biết khái niệm Network Visibility là gì và chúng hoạt động như thế nào.

Giải pháp hiển thị mạng

Thiết kế đúng về kiến trúc mạng của bạn sẽ cho phép quản trị viên mạng và nhóm CNTT xử lý tất cả các vấn đề về quản lý và bảo mật có thể xảy ra, bằng cách ban đầu có thể 'xem' những gì đang xảy ra trên mạng mọi lúc - và sau đó hành động theo đó. Đầy đủ này hiển thị, thường được gọi là Khả năng hiển thị mạng lan tỏa, dựa trên việc có bộ công cụ và thiết bị phù hợp được phân phối trên cấu trúc liên kết, liên tục theo dõi và kiểm tra lưu lượng dữ liệu, thu thập và phân tích dữ liệu và gửi các thông báo có liên quan - khi cần thiết.

Network Visibility Vietnetco có nhiều giải pháp và công cụ khả năng hiển thị mạng bao gồm TAP mạng, nhà môi giới gói mạng (NPB) và chuyển mạch bỏ qua. Chúng được thiết kế để đặt trong các điểm truy cập mạng quan trọng nhằm trao quyền cho các cơ chế bảo mật tự duy trì của chính mạng đồng thời đủ linh hoạt và dễ quản lý để cho phép CNTT tham gia ngay lập tức với các công cụ và tính năng phù hợp và có khả năng xử lý mọi tình huống.

Với các giải pháp và công cụ phù hợp - thông minh hơn, nhanh hơn và mạnh mẽ hơn - được thiết lập chính xác để đảm bảo khả năng hiển thị mạng lan tỏa, quản trị viên mạng sẽ luôn quan tâm đến mọi vấn đề có thể xảy ra. Điều này sẽ đảm bảo tính ổn định và an ninh mạng trong khi tăng ROI của bạn.