Thiết bị đếm sét Stormaster LPI LSR2 ( lighting strike recorder)

- Thiết bị đếm sét LPI LSR2 là thiết bị đếm số lần sét hoặc xung sét đánh. Bộ đếm sét LPI LSR2 được lắp vào phần dưới của cáp thoát sét hoặc dây dẫn xuống mặt đất. Dây dẫn thường là cáp đồng trần, cáp bọc, thanh đồng hoặc cáp Thoát Sét Chống Nhiễu, 8 lớp
- *Bộ đếm sét LPI LSR2 được đặt ở vị trí quan sát thông thường đối với dây dẫn thẳng. Không cần phải cung cấp nguồn cho Bộ Đếm Sét
- Thiết Bị Đếm Sét LSR2 hoạt động bằng cách đếm dòng điện nhờ vòng cảm ứng (sensivity). Vòng cảm ứng chạy dọc suốt mặt trong ở đáy Thiết Bị Đếm Sét LSR2. Các xung điện áp bị dò bởi vòng cảm ứng sẽ được dòng biến tần nhận biết là một xung sét và sau đó được dẫn xuống Máy Đếm Sét. Bộ Đếm Sét LSR2 được đặt trong lớp bảo vệ bằng polycarbonate cấp độ bảo vệ IP67.